securicor

Positie Portfolio naam Netto waarde Historisch Rendement % Rendement
1 888-ie 855.355,83 100.000,00 +755.355,83 +755,36%