Regels

Deelname

Deelnemen aan het Beursspel is gratis voor alle geregistreerde leden van IEX.nl. Bent u nog geen IEX-lid, dan wordt u tijdens de aanmeldingsprocedure voor het spel automatisch in de gelegenheid gesteld om lid te worden. IEX streeft naar een zo natuurgetrouw mogelijke nabootsing van de beurs.

Portefeuilles

Per portefeuille wordt door IEX 100.000 euro virtueel geld verstrekt op de eerste dag dat de portefeuille actief is. Een portefeuille die meedoet in het Beursspel wordt automatisch opengesteld voor het publiek en kan met twee uur vertraging worden ingezien.

Doel

Met het virtuele geld kunnen aandelen aan de Euronext Amsterdam (voorheen: AEX) gekocht worden. Vervolgens kunnen deze weer verkocht worden. De bedoeling is laag kopen, hoog verkopen ;-)

Prijzenportefeuille (toelichting)

  • Per portefeuille wordt 100.000 euro virtueel geld verstrekt op de eerste dag dat de portefeuille actief is.
  • Short gaan, aandelen verkopen die u niet in bezit heeft, is toegestaan.
  • Per portefeuille zijn maximaal 15 transacties per dag toegestaan.
  • De totale portefeuille is gelijk aan de waarde van de aandelen plus de waarde van de kaspositie.
  • Portefeuilles die meedoen worden automatisch opengesteld voor het publiek en kunnen met ongeveer twee uur vertraging worden ingezien door andere deelnemers/bezoekers.
  • Een portefeuille kan gedurende de hele periode van het spel gereset worden. U kunt dus altijd opnieuw beginnen. U kunt resetten door te klikken op het symbool van een pen rechtsboven in uw portefeuille en de aanwijzingen te volgen.

Maximaal 25% in één aandeel

Een positie in één aandeel mag niet groter zijn dan 25% van de totale waarde van de portefeuille. U dient dus verplicht uw aandelenportefeuille te spreiden.

Short posities, 200% margin

Short gaan is het verkopen van aandelen die u niet bezit. Dit doet u als u van een koersdaling wilt profiteren. U leent hiertoe aandelen. Niet alleen het geld dat u ontvangt voor de verkoop wordt gereserveerd, maar zelfs 25% extra om verliezen door koersstijgingen te kunnen indekken; immers u heeft een schuld (in aandelen). Een shortpositie in uw portefeuille is te herkennen aan een negatief aantal aandelen. Bij dividenduitkeringen op aandelen die u short zit, bent u dividend verschuldigd aan de uitlenende partij. Short gaan is alleen toegestaan in fondsen waarvan de effectieve dagomzet van gisteren hoger is dan 1,5 miljoen euro. Zie ook het artikel Short gaan voor leken.
NB: U kunt niet onbeperkt short gaan. Het totaal aan shortposities mag niet groter zijn dan uw netto kapitaal.

Waarde portefeuilles

De waarde van uw portefeuille wordt berekend en getoond aan de hand van de laatst gedane koersen.

Rente

Aan het eind van elke week (vrijdagavond voor 00.00) wordt rente berekend en bijgestort. Het rentetarief wordt bepaald aan de hand van het Euribor-tarief (het standaard Europese interbancaire tarief).

Limiet

Bij het aan- en verkopen van aandelen en opties kunt u een limiet opgeven. Ongeveer één keer per 10 minuten wordt gecontroleerd of de opgegeven limieten en aantallen gehaald zijn; zo ja, dan wordt de transactie uitgevoerd. Als de opgegeven aantallen van een order groter zijn dan een daadwerkelijk op de beurs gedane transactie, blijft er een restorder openstaan. Dit gaat - net zoals in de werkelijkheid - door totdat de gehele order is uitgevoerd in meerdere deeluitvoeringen, desnoods dus tegen verschillende prijzen, maar rekening houdend met een eventueel meegegeven limiet.
Als aan het einde van de dag de order niet is uitgevoerd, vervalt de order tenzij u heeft gekozen voor een einde-maandorder.

Dividendbeleid

Eventuele dividenden worden aan het eind van de week (vrijdag voor 00.00) gestort op de virtuele bankrekeningen. Als er een keuze gemaakt kan worden tussen cashdividend in geld of stockdividend in aandelen, kiest het systeem automatisch voor cash.
Bent u in een aandeel short gegaan en keert het betreffende aandeel dividend uit, dan bent u dividend verschuldigd. Dit bedrag wordt ten laste van de liquide positie gebracht.

Uitvoer en verwerking orders

Handel vindt plaats tegen daadwerkelijke volumes en bijbehorende prijzen.

Het systeem kijkt eens per 10 minuten naar de in die periode ingevoerde en opgegeven orders in het beursspel. Het systeem kijkt vervolgens of er na datum/tijd van invoer van desbetreffende orders er daadwerkelijk transacties op de beurs zijn uitgevoerd en tegen welke prijzen en volumes. Als de opgegeven prijs van een bepaalde order kleiner of gelijk is dan de in werkelijkheid gedane orders, wordt een order uitgevoerd conform de transactiegeschiedenis. Dit geldt enkel voor aankopen. Bij verkopen wordt dat groter dan of gelijk aan.

Als het opgegeven aantal van een order in het beursspel groter is dan een daadwerkelijk op beurs gedane order, blijft er net zoals in de werkelijkheid, een restorder openstaan. Uitvoer gaat net zolang door totdat de gehele order is uitgevoerd in meerdere deeluitvoeringen, desnoods dus tegen verschillende prijzen, maar rekening houdend met een eventueel meeggegeven limiet.

Als u al uw gegevens permanent uit de database verwijderd wilt hebben, kunt u een mail sturen naar beursspel@iex.nl. De gegevens worden dan binnen 10 werkdagen permanent en geheel verwijderd uit de database.

Maximaal aantal transacties in aandelen

Per portefeuille zijn maximaal 15 transacties per dag toegestaan. Een transactie kan uit meerdere deeluitvoeringen bestaan om de gewenste totaalopdracht uit te voeren, maar wordt geteld als één transactie.

Uitsluiting

Medewerkers van IEX, Trilab, (prijzen)sponsors en (media)partners zijn van harte welkom om mee te spelen, maar kunnen geen aanspraak maken op een van de prijzen.

Aansprakelijkheid

IEX kan nooit aansprakelijk gehouden worden voor schade die zou ontstaan bij niet of slecht functioneren van de onderliggende systemen. In geval van storingen zal IEX er alles aan doen de portefeuilles, de veranderingen daarin en de ranglijsten zo getrouw mogelijk te corrigeren. Dit kan betekenen dat bepaalde transacties teruggedraaid moeten worden.

Verwijderen

Let op: portefeuilles waarin twee jaar niet meer is gehandeld worden automatisch verwijderd.

Wijzigingen

IEX behoudt zich het recht voor om de regels van het spel te allen tijde te kunnen wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om disclaimer, privacy statement en spelregels geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.

Gegevens/data/privacy

Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden en reglementen:

Heeft u vragen of opmerkingen, gebruik dan deze link

Lees ook de veelgestelde vragen over het spel.